RODEP - Marián Spiššák
.... služby motoristom

Rovnanie diskov

Vykonávame rovnanie diskov všetkých druhov (hliníkových aj plechových) v rozmeroch od 10" do 28" na výkonnom stroji DORUK 10-28 od firmy K-MAK.Vďaka integrovanému sústruhu je opravený disk bez stôp po poškodení a je dokonale rovný. 

Zdeformovaný disk   formou nežiadúcich vibrácií spôsobuje ničenie dielov uloženia náprav, čím skracuje životnosť  Vášho auta a zvyšuje náklady na prevádzku. Nie je nutné poškodený disk vyhodiť,resp. kúpiť nový. Väčšinu diskov je možné opraviť.

Rovnanie disku zvyšuje komfort jazdy,odstraňuje škody vzniknuté nadmerným opotrebením náprav ,čím priamo šetrí náklady na prevádzku auta. Oprava poškodeného disku je vykonávaná  vysoko špecializovaným strojom a prípravkami, ktoré zaručia jeho kvalitnú opravu.

Oprava prasklín čelných skiel

Vykonávame opravy prasklín čelných skiel po údere kameňom  nemeckou technológiou PS Service Systeme,ktorú výhradne používajú servisné siete koncernov  Mercedes-Benz, BMW, Ford, Volvo, Nissan, Toyota, Honda, Opel, Peugeot a MAN.

Čo charakterizuje  PS set na opravy prasklín?

 1. Set je priamo od nemeckého výrobcu, ktorý je na trhu viac ako 20 rokov
 2. Hlavný aplikátor živice dosahuje tlak až 15 barov a podtlak 1 bar (bežne sady dosahujú max. tlak do 4 barov)
 3. Vylepšené vlastnosti plniacej  a dokončovacej živice, ktoré po sebe zanechávajú minimum optických stôp a sú v priebehu času trvanlivé. (živice na rozdiel od konkurečných nepáchnu a nie sú zdraviu škodlivé)
 4. Sada PS neobsahuje vŕtačku. Navŕtavanie skla je zastaralá metóda, ktorá prináša mnoho rizík, ako napr. zväčšovanie vstupných kráterov, poškodenie fólie a prvkov v nej zabudovaných - napr. vyhrievanie a pod.
 5. Súčasťou sady PS je aj špeciálna politúra na výsledné zaleštěnie vstupného kráteru praskliny. Dokončovacia živica teda po sebe nezanecháva matný fľak.

Oprava alebo scelenie je alternatívou k celkovej demontáži a výmene autoskla. Konkrétne dochádza k oprave praskliny pomocou odsatia vzduchu z dutiny praskliny a jeho nahradenie špeciálnou látkou (živicou), ktorá má index lomu svetla rovnaký ako sklo.Opravou sa dosiahne obnovenie pôvodnej pevnosti a stability autoskla a zároveň dôjde k významnému zlepšeniu optických vlastností v mieste pôvodného poškodenia. 80% prasklín spôsobených úderom kameňa je technicky opraviteľných za predpokladu, že prasklina nekončí v okraji skla.

Podľa tvaru rozlišujeme jednotlivé typy prasklín takto:

Našou metódou je možné opraviť akékoľvek dvojvrstvové automobilové čelné sklo. Nezáleží na tom, či je sklo číre, tónované, vyhrievané alebo reflexné. To platí pre osobné automobily, nákladné automobily a tiež autobusy.Nie je však možné opravovať bočné a zadné kalené sklá, ktoré sa v prípade rozbitia rozpadnú na mnoho malých kúskov. Rovnako nie je možné opravovať reflektory alebo zrkadlá.

Každá oprava autoskla po sebe zanechává určité optické stopy, ktoré sa líšia v závislosti od typu praskliny.Preto Vám vopred na vzorovom čelnom skle ukážeme, akú optickú stopu môžete očakávať.Prevedenie opravy má samozrejme aj svoje obmedzenia, ktorými sú hlavne veľkosť poškodenia a jeho umiestnenie vzhľadom na zorné pole vodiča (zorné pole na čelnom skle je definované ako prienik plochy stierania vodičovho stierača a zvislého pásu o šírke 29 cm so stredom v osi volantu, viď obrázok). Taktiež platí , že čím bližšie je poškodenie k okraju čelného skla , tým vyššia je pravdepodobnosť jeho ďalšieho šírenia a následnej nutnosti výmeny.

 • Všeobecné platí, že čelné sklo sa dá opraviť, ak poškodenie: 
 • nie je väčšie ako cca 2-eurová minca
 • nevychádza z neho prasklina dlhšia ako 3 cm
 • nachádza sa mimo zorného poľa vodiča A (pozri obrázok)
 • od okraja skla je vzdialené aspoň 6 cm
 • neobsahuje vodu alebo vlhkosť
 Po kvalitnej oprave je však pri pohľade zvonku pôvodná prasklina prakticky neviditeľná,je dosiahnutá optická priehľadnosť,mechanická pevnosť a odolnosť nevyhnutná pre bezpečnosť v prípade aktivovania AIR BAG-u a odolnosť na teplotné zmeny počas prevádzky.

Vodičovi tak nehrozí bezpečnostné riziko,pokuta a riziko problémov pri STK.

Pneuservis

Vykonávame pneuservisné služby pre osobné a ľahké úžitkové vozidlá strojmi renonovaného nemeckého výrobcu ATH-Heinl

Všetky opravné materiály a prostriedky používame od spoločnosťi FERDUS,ktorá zaujíma významné miesto medzi európskymi výrobcami materiálov na opravy a montáž pneumatík

Servis TPMS vykonávame nemeckou technológiou ALLIGATOR sens.it a prístrojom od americkej firmy ATEQ.

Technológia ALLIGATOR sens.it jedným programovateľným senzorom nahrádza 99% celosvetovo vyrábaných senzorov tpms.


Čo je TPMS ?

Systémy pre kontrolu tlaku v pneumatikách (TPMS) sú systémy integrované ve vozidle, ktoré nepretržito sledujú tlak v pneumatikách. Existujú dva druhy systémov. Priamy systém meria tlak vzduchu pomocou senzora v kolese zaťiaľ čo nepriamy systém detekuje pokles tlaku pomocou ABS senzorov vozidla. V prípade poklesu tlaku v jednej alebo viacerých pneumatikách je vodič upozornený priamo na displeji na palubovke vozidla.TPMS plní tri funkcie:

 • Zvyšuje bezpečnost jazdy
 • Zabraňuje zvýšenej spotrebe paliva pri jazde s nesprávnym tlakom vzduchu v pneumatikách
 • Zamedzuje zvýšenému opotrebeniu pneumatík, ktoré je spôsobené príliš nízkým tlakom vzduchu v pneumatikách

Od 1. novembra 2014 musia byť podľa smernice EU systémom pre kontrolu tlaku v pneumatikách vybavené všetky nové vozidlá už od výrobcu vozidla. Smernica EU ale nepredpisuje, aký systém kontroly tlaku vzduchu v pneumatikách musí byť nainštalovaný. Prípustné sú teda ako priame, tak nepriame systémy. Predpokladom ale je, že tieto senzory spĺňajú predpisy a podmienky smernice ECE-R 64. Podľa ECE-R 64 je predpísaná len funkčnosť, ktorá môže byť splnená buď originálnym senzorom, alebo senzorom zakúpeným na trhu náhradných dielov.  

Pri priamom meracom systéme zaznamenáva senzor v kolese tlak vzduchu pneumatiky. Tieto informácie sa prenášajú vysielačom do riadiacej jednotky vo vozidle. Rozdielne displeje jednotlivých výrobcov vozidel ponúkajú vodičovi možnosť neustále sledovať aktuálne hodnoty tlaku alebo vodič dostáva len výstrahu pri príliš nízkom tlaku vzduchu pneumatík. Tieto systémy sú veľmi presné, pretože monitorujú tlak vzduchu priamo v každej pneumatike. 

Pri nepriamom systéme sledujú senzory ABS a trakcia rýchlosti otáčania každého kolesa. Zmena v rýchlosti otáčania by sa mohla prejaviť pri poklese tlaku vzduchu v pneumatike. Meria sa aj kmitanie kolies, ktoré sa mení v závislosti na zmene tlaku v pneumatike. Táto zmena je potom ďalším indikátorom poklesu tlaku vzduchu v pneumatike.

Priamy systém TPMS umožňuje veľmi presný záznam dát a dodatočné funkcie ako sú rozpoznanie pozície pneumatík, rozpoznanie straty tlaku pri státi vozidla a snímaní tlaku vzduchu v pneumatike u náhradného kolesa. Priamy systém TPMS vyžaduje ďalšie náklady pri výmene pneumatík a pri údržbe. Všetky kolesá daného vozidla (na leto, na zimu, náhradné kolesá) musia byť vybavené funkčným senzorom. 


Nepriamy systém TPMS je menej presný, pretože nemeria ani tlak vzduchu v pneumatike, ani jej teplotu. Nemôže zistiť stratu tlaku vzduchu v pneumatikách v momente, keď vozidlo stojí. Tento systém je lacnejší a jednoduchší na údržbu, pretože nepoužíva senzory umiestnené v pneumatikách.


Priame systémy TPMS so sebou naviac prinášajú nasledujúce nové technické požiadavky:

 • Nutnosť údržby ventilu a tesnenia pri každej výmene kolies, aby se zamedzilo nadmernému opotrebeniu senzora
 • Pri nových pneumatikách: spárovanie senzorov s vozidlom v prípade použitia nových senzorov (nové identifikačné číslo senzoru), alebo pri zmene pozícii kolies a tým pádom aj senzorov, zaistenie správnej komunikácie medzi senzorom a jednotkou TPMS
 • Pri výmene pneumatík je nutné skontrolovať stav batérie senzorov

Vo vozidlách, na ktoré sa vzťahuje povinnosť mať senzory tlaku vzduchu v pneumatikách (TPMS), bol nepriamy alebo priamy systém TPMS už zabudovaný pri výrobe, pretože by inak toto vozidlo neobdržalo v rámci členských štátov EU typové schválenie, prípadne povolenie na prevádzku.
Dodatočná montáž systému kontroly tlaku vzduchu v pneumatikách (TPMS) nie je nutná. 


Dezinfekcia interiérov ozónom

Vykonávame dezinfekciu všetkých interiérov (automobily,miestnosti) ozónom,ktorý sa používa na dezinfekciu aj v zdravotníctve, generátorom ozónu GO-3500.

Čo je ozón?

Ozón je bezfarebný plyn s charakteristickou "elektrickou" vôňou, ktorú môžeme cítiť vo vzduchu po typickej letnej búrke a je ťažší ako vzduch, vo vyšších koncentráciach namodralý plyn. Je tvorený tromi atómami kyslíka (O3). Vzhľadom k nahromadenej energii je molekula ozónu veľmi nestabilná a po krátkej dobe sa späť samovoľne rozpadá na kyslík (O2). Pri teplote 20°C, tlaku 101.3kPa je polčas rozpadu 45minút. Pri teplote 30°C a rovnakom tlaku je polčas rozpadu len 20 minút. Ozón nieje radikál.

Ozón je:

- prírodná a dezinfekčná látka

 najsilnejšie oxidačné činidlo - 3000x rýchlejší ako chlór, 25x účinnejší ako kyselina chloritá (NOCL), 2500x   ako chlornan (OCL) a 5000x než chloramin (NH2CL) a je pritom omnoho bezpečnejší.

Neexistujú žiadne vírusy, baktérie, plesne a huby, ktoré by odolávali ozónu.

Ozón účinne ničí plesne, huby, roztoče, alergény a odstraňuje pôvodcu zápachu (od cigaretového dymu, zvierat, zatuchnutosti),efektívne vydezinfikuje interiér, vrátane klimatizačného a ventilačného systému.

Ozón je plyn, dostane sa hlboko do všetkých škár interiéru a pórov materiálov (koberce, textílie, koža ...)

- nemaskuje príčiny zápachu, ale trvalo ich odstraňuje

- nezanecháva žiadne stopy na tkaninách ani koži

- zvládne to, čo najrôznejšie dezinfekčné spreje nedokážu

- po aplikácií ozón nezanecháva žiadne stopy ani toxické rezidua

- nespôsobuje žiadne alergické či dýchacie potiaže, ktoré môžu vytvárať dezinfekčné prostriedky

- ideálny pre alergikov, astmatikov a deti ktoré trpia touto chorobou

- ozón sa rozkladá na kyslík a nezanecháva žiadne vedľajšie produkty svôjho pôsobenia.

- vysoko účinný, ekologicky prijateľný prostriedok pre dezinfekciu


Najčastejšie aplikácie ozónu:

1 . Odstránenie zápachov a dezinfekcia:

- odstránenie nežiadúcich zápachov a dezinfekcia priestorov

- odstránenie zápachu po požiari a záplavách

- odstránenie zápachu po domácich zvieratách

- odstránenie zápachu cigaretového dymu

- odstránenie zápachu potu

- dezinfekcia a odstránenie pachov zo šatníkov a obuvi

- odstránenie chemických zápachov z najrôznejších náterov, riedidiel, lepidiel a pod.

Na rozdiel od iných chemických prípravkov ozón priamo odstraňuje príčiny zápachu (neprekrýva ich).

2 . Likvidácia patogénnych mikroorganizmov:

- zničenie vírusov, baktérií, plesní a húb

- likvidácia hmyzu, roztočov a parazitov (blchy, vši...)

- efektívna likvidácia alergénov

- odstránenie plesní

Ozón likviduje i patogény, ktoré sú voči pôsobeniu chlórových prípravkov odolné. Ako plyn preniká do všetkých kútov a štrbín, i do pórov najrôznejších materiálov ( steny, podlahy, nábytok, koberce, textílie, zariadenia...).

Po aplikácií ozón nezanecháva žiadne odpadné látky. Je ekologický a šetrí peniaze za rôzne dezinfekčné prostriedky.


Čo všetko dezinfikujeme - čistíme ozónom?


Automobily:

Osobné vozidlá, dodávky, nákladné vozidlá, sanitné a policajné vozidlá, autobusy, taxíky a iné dopravné prostriedky.


Možnosti využitia:

- čistenie klimatizačných systémov, dezinfekcia celého interiéru vozidla.

- zápachy po rozliatom mlieku alebo víne

- zápachy po prevoze zvierat

- Zápachy po fajčení

Obytné priestory:

Splálne, detské izby, šatníky, obývacie izby, jedálne, kuchyne.

Úžitkové priestory:

Zatuchnuté pivnice, garáže, podkrovie, úložné priestory.

Čistenie ozónom je veľmi efektívny spôsob, ktorý eliminuje, neutralizuje zatuchnutý zápach, tvoriace sa plesne, zápach po cigaretovom dyme...

Fitness centrá, rehabilitačné centrá, telocvične, šatne, sauny

Školy, škôlky, jasle, detské a materské centrá

Zdravie detí je na prvom mieste! Čistenie ozónom je účinný nástroj pre likvidáciu baktérií, plesní v priestoroch škôl, škôlok, jaslí. Zlepšuje tým imunitu detí a najmä im umožňuje dýchať čistý vzduch ako na horách po búrke.

Dezinfekcia klimatizácie, interiéru vozidla


V systémoch klimatizácie v aute, kde je vysoká vlhkosť a priaznivá teplota, sú ideálne podmienky pre vznik nebezpečných baktérií a plesní. Tieto sú nielenže príčinou nepríjemného zápachu, ale šíria sa aj do priestoru interiéru. Môžu potom ohrozovať zdravie posádky vozidla a hlavne malých detí, alergikov a astmatikov ktorých imunitný systém je menej odolný.

Výhody čistenia klimatizácie ozónom:


- osvedčený prostriedok, ktorý sa používa v zdravotníctve a na sterilizáciu pitnej vody

- molekuly ozónu sú malé a prenikajú všade, čo bežné chemické čistenie neumožňuje

- sterilizácia ničí baktérie, vírusy, spóry a plesne v klimatizácii a v interiéri

- efektívne odstráni zápachy dymu, potu, zvierat a ďalších nežiadúcich pachov

- zdravotne nezávadné riešenie bez zvyškových chemikálií

- vhodné pre alergikov - odstráni prachové roztoče, plesne, baktérie a alergény

- odstránenie pôvodcov zápachu z celého interiéru

- riešenie ohľaduplné voči životnému prostrediu


Ako prebieha dezinfekcia ozónom?

Samotný proces si nevyžaduje žiadne mechanické zásahy do interiéru vozidla. Do interiéru umiestníme špeciálne zariadenie generujúce ozón. Necháme pustený motor, vnútorný okruh ventilácie, zatvoríme okná a dezinfekcia prebieha. V závislosti od auta , respektíve miery znečistenia vozidla celý proces trvá cca 30 - 60 minút. Ozón sa koncentruje vo vnútri vozidla a dezinfikuje a odstraňuje pachy v celom priestore do hĺbky. Po skončení procesu postačí vozidlo vyvetrať po dobu cca 5 minút.


Ako často dezinfikovať interiér - klimatizáciu?


Ventilácia automobilov strednej triedy má výkon od 300 - 2200 l/min. Po ubehnutí 10 000 km sa na peľovom filtri ale i celej vzduchotechnike vozidla nazhromaždí asi 500g nečistôt presýtených vzniknutými baktériami a plesňami. Čistenie je preto vhodné najneskôr po 6 mesiacoch pri priemernej prevádzke automobilu. Pre dosiahnutie maximálneho efektu odporúčame aj výmenu peľového filtra.

Kde vykonávame dezinfekciu - čistenie?


Vaše vozidlo môžete pristaviť na našej adrese, prípadne pricestujeme k Vám na zvolené miesto. Zariadenie na generovanie ozónu môžeme napájať priamo z cigaretového zapaľovača prostredníctvom meniču napätia, nie je nutná elektrická zásuvka 220V. Doprava je účtovaná zvlášť.